logo oostenkortrijk menu v4

Welkom bij Ontmoeting vzw


Ideeëngoed

Men moet niet zoeken
naar de volmaakte leer,
maar streven naar de vervolmaking
van zichzelf  
(Hermann Hesse)

De Achtbare Loge Ontmoeting vzw behoort tot de Grootloge van België en telt bijgevolg enkel mannelijke leden. Ondanks deze binding zijn bezoekende vrijmetselaars van elk geslacht of gender op alle zittingen welkom.

De Achtbare Loge Ontmoeting is sterk geïnspireerd door het ideeëngoed van Leo Apostel en in het bijzonder door zijn boek “Vrijmetselarij, een wijsgerige benadering” (zie ook Center Leo Apostel).

De stichters noemden onze werkplaats Ontmoeting en het is dan ook normaal dat we veel waarde hechten aan de broederlijke ontmoeting. Leo Apostel definieert vrijmetselarij grotendeels als ontmoeting en omschrijft dit als volgt: "Mensen die op sociologisch, psychologisch, ideologisch en emotioneel vlak fundamenteel van elkaar verschillen en die proberen elkaar op een intieme manier te ontmoeten in een gesloten groep buiten de burgerlijke wereld. Ze noemen zichzelf vrijmetselaars en gebruiken rituelen en symbolen als middelen voor hun ontmoeting… de maçonnieke groep schept een oase en poogt een ontmoetingsplaats te creëren in een sfeer waarin onpersoonlijke, ideologische, professionele en klasse verhoudingen overstegen worden zonder de bedoeling de globale maatschappij te transformeren."

Centraal in de werking van de Achtbare Loge Ontmoeting staan de begrippen conflict, grensverleggend, compromis en rituaal.


Openingstune

Broeder, zuster, fratello, ma soeur, mon frère, liebe Bruder, adelphi, hermano, sister…

Luister hieronder naar de beginwoorden van onze openingstune, die weerklinken bij het begin van elke tempelzitting.


Contact

Wenst u een gesprek? Neem dan contact met ons via e-mail infodeugniet@ontmoeting62.be

Website van de Kortrijkse Vrijmetselaarsloges
Gebruiksvoorwaarden Cookiebeleid Privacybeleid

Logo Oosten Kortrijk