Gebruiksvoorwaarden www.oostenkortrijk.be


Algemeen

Deze website wordt samengesteld en beheerd door de Kortrijkse vrijmetselaarsloges L’Amitié, Concorde et Tolérance, Klimop en Ontmoeting (verder “de beheerders”). Elke Kortrijkse vrijmetselaarsloge en elke auteur is verantwoordelijk voor haar/zijn bijdrage op deze website.

Wie gebruik maakt van deze website, aanvaardt onderhavige gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u geen (verder) gebruik te maken van deze website.

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en op alle via de website ter beschikking gestelde gegevens.

Doel van de website

De website heeft tot doel bezoekers te informeren over de werking van de vrijmetselarij in het algemeen en van de Kortrijkse vrijmetselaarsloges in het bijzonder. Verder ondersteunt de website de communicatie van de Kortrijkse vrijmetselaarsloges naar en tussen hun leden.

Toegang

Iedereen heeft toegang tot het publieke gedeelte van onze website.

Alleen vrijmetselaars kunnen toegang krijgen tot het beveiligde gedeelte van deze website. Toegang wordt toegekend door de beheerders.

Bescherming van persoonsgegevens

Als bezoeker moet je geen persoonlijke informatie opgeven om gebruik te kunnen maken van het publieke gedeelte onze website. Onze website verzamelt noch bewaart persoonlijke gegevens van niet ingelogde bezoekers.

Log je in op het beveiligde gedeelte van onze website, dan houden we enkel die gegevens bij die noodzakelijk zijn voor de goede werking van onze website.

Zie ons privacybeleid en cookiebeleid voor meer informatie.

Beschikbaarheid en gebruiksrichtlijnen

U verbindt zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van de website en de gegevens die erop staan. Wij aanvaarden niet dat de website oneigenlijk wordt gebruikt.

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord om:

Informatie en aansprakelijkheid

Algemeen

De beheerders streven ernaar dat de informatie die ze publiceren juist en begrijpelijk is. De beheerders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de beschikbare informatie.

De website bevat hyperlinks of verwijzingen naar websites of bronnen van derden Dit impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring daarvan.

De beheerders geven geen garanties voor de goede werking van de website en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de website kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Intellectuele eigendomsrechten

Bepaalde delen van de website alsook de gebruikte software, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de beheerders of aan derden.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop of ander gebruik van deze gegevens, ongeacht de wijze, is verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de beheerders. U verbindt zich ertoe u te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de beheerders of andere rechthoudende partijen.

Informatie en gegevens die uit andere bronnen worden overgenomen of waar naar verwezen wordt, mogen enkel gereproduceerd worden onder de voorwaarden van de betreffende bron.

Rechthebbenden die menen dat hun rechten worden geschonden, kunnen contact opnemen via loges @ oostenkortrijk . be. Waar blijkt dat de website onterecht bronmateriaal reproduceert, zullen onmiddellijk alle maatregelen genomen worden om de inbreuk te beëindigen.

Wijzigingen

De beheerders kunnen deze gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. Deze versie werd het laatst gewijzigd op 4 januari 2020.