logo oostenkortrijk menu v4

Welkom bij de Achtbare Loge Concorde et Tolérance


De Kortijkse loge Concorde et Tolérance werd gesticht in 1960 en officieel door de Grootloge van België erkend in 1961, als 11de ‘Werkplaats’ (synoniem voor ‘loge’) binnen deze Obediëntie. (Een Obediëntie is een overkoepelende vertegenwoordiging van een groep loges.)

Getrouw aan de GLB-traditie hebben de klassieke maçonnieke symbolen een prominente plaats tijdens onze werkzaamheden. Aldaar verbinden zij de Broeders en confronteren hen met zichzelf, hopelijk op een wijze die van hen ook voor het profane leven betere mensen maakt. Een terugkerend thema in onze rituelen is het “kappen aan de ruwe steen” die elke mens voor zichzelf is. Om tot een betere wereld te kunnen bijdragen hebben individuen vooreerst en vooral veel werk aan zichzelf.

Getrouwheid aan de GLB-traditie betekent ook gehechtheid aan de individuele vrijheid van symboolinterpretatie en de vrijheid van denken in het algemeen. Dit maakt van Concorde et Tolérance een adogmatische loge, waar geen vooropgestelde of voorgehouden waarheden worden aanvaard en waar wij ook bij onszelf vooroordelen trachten te bestrijden.

Onze loge wil tevens een plaats zijn waar Broeders in groot vertrouwen met elkaar kunnen spreken en naar elkaar kunnen luisteren. Zij wil een oefenplaats zijn voor verdraagzaamheid.

Was onze loge aanvankelijk Franstalig en later tweetalig, zij is op heden Nederlandstalig.

Banier Concorde et Tolérance

Ons devies is “Sursum Corda” (“Verheft uw harten” ).

In 1960 formuleerden onze stichters hun Intentieverklaring aldus:“Par la grâce initiatique, nous voulons allumer une flamme d’idéal, qui s’amplifiera progressivement, nourrie par nos élans, pour devenir plus tard un fanal rayonnant"

En in 2015 schreef een Broeder:

Trouw aan de gekozen principes hebben de opeenvolgende Voorzittende Meesters de eigenheid en de tradities bewaard, en de Werkplaats in spirituele en tolerante geest geleid. Het grootste belang geniet de initiatieke arbeid, naar de regel en de traditie. Het serene en sacrale klimaat in de intieme Tempel, waar de rituele werkzaamheden met zorg en inzet worden uitgevoerd, draagt ongetwijfeld bij tot het versterken van een intense broederband.

In die geest proberen wij verder te werken.

Spreekt dit je aan?

Neem gerust contact via e-mail met infodeugniet@concorde-et-tolerance.be

Website van de Kortrijkse Vrijmetselaarsloges
Gebruiksvoorwaarden Cookiebeleid Privacybeleid

Logo Oosten Kortrijk