Goede Doelen Achtbare Loge L’Amitié

Deze organisaties en projecten krijgen of kregen een financieel steuntje in de rug van de loge L’Amitié: